Morten Graversen udnævnt til Team Danmark Talent

Fra Dansk Kano og Kajak Forbunds Hjemmeside:

Team Danmark har netop offentliggjort hvilke 18 talenter der indgår i talentprogram 2015. Gruppen er udvalgt blandt alle de Team Danmark støttede idrætsgrene så, det er en stor ære og en stor mulighed at indgå i dette program.

I talentprogrammet er i forvejen 42 atleter herunder Emma Jørgensen (Maribo Kajakklub) Amalie Thomsen  (Limfjorden). Begge de 2 piger kom med i programmet i 2014 og er nu udtaget til brutto senior landsholdet.

Morten har haft en flot sæson i 2014 med sølv i K1 1000m både til junior VM og junior EM og desuden bronze på K2 500m ved junior EM.

Team Danmarks Talentprogram er sat i verden for at sikre, at Danmarks største talenter i en tidlig fase kan få den bedste rådgivning og vejledning.  Så at sige sikre optimale muligheder for at udvikle et sportslige talent.  Der i samarbejde mellem TD og DKF blive udarbejdet en helhedsplan, som fokuserer på de sportslige, uddannelsesmæssige og personlige udviklingsmål. Ambitionen med programmet er også at øge videndeling og erfaringsudveksling på tværs af sportsgrenene og styrke en talentkultur, så Danmark også i de kommende år kan vinde medaljer ved internationale mesterskaber

Morten Graversen træner til daglig i Silkeborg Kajakklub under Finn Pape, der samarbejder med senior landstræner Zoltán Báko.

DKF siger tillykke og glæder os til at følge Mortens udvikling.