Referat Bestyrelsesmøde 7/2014.

REFERAT

Bestyrelsesmøde 7- 2014,  Silkeborg Kajakklub.

Møde, ONSDAG d. 19. november, KL. 19.30 – 22.00                              

STED:  KLUBBEN.                                                    

Deltog ikke: Tom Faurschou, Carsten Vium.

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Ordstyrer:  JL.

Referent:  tw

 

2. Status fra arbejdsgruppen vedr. om/tilbygning.

Claus Byskov har fremsendt ønske om ændring af lejekontraktens indhold til Silkeborg Kommune.

Indholdet er nu godkendt af Silkeborg Kommune og klubben kan nu optage kreditforeningslån i Nykredit.

Optagelse af lån til finansiering af om- og tilbygning skal iflg. vedtægter godkendes på generalforsamling, hvorfor der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 17. december.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes d. 17. december kl. 19.30 i klubben.

Se indkaldelse på hjemmesiden og på klubbens opslagstavler.

 

3. Økonomi og restancer.

Der er få restancer og budgettet ser ud til at holde.

4. Kommende mødedatoer.

Mødedatoer for 2015 i forslag.

21. januar 2015.

18. februar 2015

28. februar, bestyrelses-formøde til generalforsamlingen d. 7. marts.

7. eller 8. marts, ordinær generalforsamling.

 

5. Aktivitetsudvalget.

Bestyrelsen ønsker at der i 2015/16 afholdes markering af:

  1. Reception i anledning af klubbens 75 års jubilæum.

  2. Standerhejsning/ standerstrygning.

  3. Hjælperfest, planlagt til januar 2016.

  4. Evt. indvielse af tilbygning.

  5. Evt. fejring af medaljetagere (EM/VM).

JL kontakter aktivitetsudvalget.

7. Kilometerregistreringer.

Kilometerregistreringen er af mange blevet nedprioriteret i 2014.

I vedtægterne for Silkeborg Kajakklub står der at man har PLIGT til at registre roet distance.

Det er der i indeværende år mange, der ikke har levet op til.

Der er derfor fra Bestyrelsen en meget venlig, men også bestemt opfordring til at de ansvarlige trænere, skal opfordre til og kontrollere at de aktive registrerer antal roede kilometer, samt at man husker at fejlmelde klubbåde, så de kan bliver repareret.

Bestyrelsen er også bekendt med at det er et utidssvarende system der er pt.

Derfor har Bestyrelsen besluttet at løsningen www.rokort.dk skal afprøves, og hvis den findes brugbar for Silkeborg Kajakklub, så indkøbes den.  Udgiften er minimal, og interesserede kan med fordel se en demovideo på webadressen.

Der vil, hvis modellen godkendes, blive ophængt et par touch-skærme, så det vil blive meget nemt og hurtigt at registrere sin ro tur, umiddelbart efter man er færdig med turen.

8. Vedligeholdelse af KAP – hylderne/portene.

Thomas Rask igangsætter vedligeholdelsesopgaven i flere bådporte.

9. Bordet Rundt.

Klubben indstiller 45 aktive til Idrætsprisen 2014, der afholdes d. 3. marts kl. 19.00 i Jysk Arena.

Desuden indstiller klubben aktive til Talentprisen, Tipspokalen og Lederprisen.

10. Eventuelt.

Aftalte møder:

17. december kl 19.00, ekstraordinær generalforsamling starter kl. 19.30.

(Se i øvrigt pkt. 4.)