Idrætsrådet i Silkeborg mangler bestyrelsesmedlemmer, var det noget for dig?

Idrætsrådets bestyrelse har de seneste måneder arbejdet på at finde kandidater til de ledige poster til bestyrelsen.

På repræsentantskabsmødet den 3. marts 2014 skal der vælges formand, tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

Medio januar er det lykkedes at få tilsagn fra to kandidater til bestyrelsen, medens der til de øvrige poster

fortsat ikke er nogen kandidater.

 

Nysgerrig? , så læs videre på Idrætsrådets hjemmeside på dette link: http://www.idraet-silkeborg.dk/ hvor du finder nyhedsbrevet fra januar 2014: http://www.idraet-silkeborg.dk/Nyheder/Nyhedsbreve/Nyhedsbrev%202014-1.pdf