Eliteudvalgs referat fra 13/1-14

Referat

Eliteudvalgsmødet 13.1.2014 

Tilstede: Marianne Hansen, Tom Faurschou, Mette Maretti, Finn Pape, Helena Graversen

 

Ang. Træningslejren i Frankrig: Flybilletterne er på plads

Der er 13 roere til 3-ugers turen og 24 på 14 dages turen.

 

Foreløbig regnskab i Kap.afdelingen:

2013 har været et meget udgiftstungt år fordi vi har så mange dygtige roere.

Det er jo et positivt "problem"

I kraft af det store arbejde sponsorgruppen har udført, og en masse velvillige sponsorer, har vi fået flere støttekroner fra vores sponsorer.

Det betyder, at der ikke kommer regninger til roerne - ud over dem vi har modtaget (og betalt?!) for 2013.

 

Nu er tøjaftalen på plads.

Roere på Kraftcentret kan købe en tøjpakke til en værdi af 4200 kr. Prisen er 2300 kr., men Kapafdelingen giver et tilskud på 1000,00 kr, så prisen kun er 1300,00 kr.

Roere som ikke ror på kraftcentret, kan købe en hel pakke eller "plukke" det ud, man ønsker. Prisen er med en rabat på 45% på vejl. pris

Hvis man deltager i stævner er det et krav, at man deltager i klubtøjet.

Dvs Hvid Crafttrøje, stroptrøje, og kommer man på skamlen en Paradedragt.

 

Der vil d. 8.3. blive afholdt et fælles trænermøde for alle trænere under kapafdelingen. Mødet afholdes i Sydbyhallens Cafe kl. 13-17.00

Dagsorden: Vision/mål for kapafdelingen de næste 5-6 år.

 

Silkeborg Kajakklub er værter for Landsholdssamlingen 1.-2.3. 2014

Der skal fuld forplejning til ca 70 personer.

Vi håber på at rigtig mange forældre vil sætte kryds i kalenderen allerede nu, mhp at hjælpe til med mad mm

 

Referent: Helena