Invitation til visionsdag den 2-2-14


Det er vi flere, som gerne vil, og vi vil gerne have dig med!

Med til at finde ud af, hvordan vi kan få mere liv og glæde i klubben.
Med til at finde ud af, hvordan vi kan bruge klubben bedst muligt for alle motionister– både børn, unge og voksne, hurtige og langsomme roere.
Med til at finde ud af, hvor vi gerne vil hen med klubben.

Nu har du muligheden for at være med til at præge tingene og fortælle, hvordan du synes klubben kan blive bedre og give mening for dig.

På en ide-dag den 2. februar kl. 9.30 – 13 i Sydbyhallens cafe i Silkeborg vil vi gerne have alle ideer frem på bordet.

Der er mange muligheder i klubben og i vores natur, og der vil ikke være nogen begrænsninger for ideer til mødet, så kom og vær med!  Alle unge roere, voksen roere og forældre til børneroere er meget velkomne.

Vi vil på dagen bl.a. komme ind på

   • Din tilknytning til klubben – hvordan fastholder vi dig?
   • Hvad kunne du tænke af tilbud på vandet?
    • Familieture
    • Deltagelse i motionsløb rundt i Danmark?
    • Fælles spisning
    • Osv.
   • Vores instruktion fungerer, og nærmest alle gennemfører forløbet. Hvilke tilbud havde du brug for efter instruktionen?
   • Fællesskab på tværs mellem børn, unge og voksne.

 

Dagen vil blive styret af en dygtig mødeleder - Jan Kaag Mølgaard – så vi får ideerne på bordet og ned på papiret forankret i nogle konkrete fremadrettede tiltag. 

Klubben giver forplejning i form af morgenmad og frokost. Derfor vil vi bede dig om at du tilmelder dig til soeren_slott@yahoo.dk senest den 28. januar 2014.

På glædeligt gensyn

Ideeudvalget

 

Søren Slott         Lillian van der Bijl          Jytte Langhoff         Marianne Hansen