Bestyrelsesmøde, 14. august 2013

Til stede var

Peter Nygaard, Tom Faurschou, Søren Slot, Claus Byskov og Karsten Bjørnholt. Afbud fra Marianne.

Økonomi

Claus orienter om økonomien. Det ser ud til at kontingentindtægter når op på forventet niveau. Successen i Kap har givet ekstra udgifter og Kap har nået budgetloft (der kommer dog nogle sponsorindtægter, selv om det er mindre end forventet.)  Polo har haft et overforbrug.  Konklusionen er at vi generelt skal være forsigtige i forhold t til udgifter. Der er fortsat nogle indtægter der ikke er i hus.

Motion

Søren orientere om at vi fortsat afventer at toerkajakken, som skal forstærkes kommer tilbage fra Ernst.

Ungdomsholdets trænere vil mødes for at drøfte holdets fremtid (Søren, Peter, Claus, Frank og Daniel)

Det er aftalt at Lars Damgård vil stille op til enkelte sessioner med tekniktræning for supermotionisterne.

Søren  har talt med en motionist der ikke er medlem af klubben fordi han har hjertelidelse, som er velbehandlet. Han ror men bare ikke i klubben.

Vi aftaler at vedtægterne skal opjusteres så den nuværende   pasus  ”medlemmer må ikke lide af en bevisthedsberøvende sygdom” tilføjes ”såfremt denne ikke er sufficient behandlet og der kan herske usikkerhed om hvorvidt det er ansvarligt at ro. Ved tvivl må et evt medlem fremlægge en lægeerklæring.

Kap

Tom orienterer fra Kap. Der er store sportslige successer med 60 medaljer ved de Nordiske  Mesterskaber.

Der er en del arrangementer i efteråret (DM, tour de Gudenå, VM i Bagsvær, Stort stævne iTyskland)  Tom har orienteret forældrene om at der kommer større egenbetaling ved stævnedeltagelse.

Trænergruppen med Finn Pape, Lars Damgaard og Niclas fungerer godt. Det har givet en god synergi og samtidigt udvidet tilbuddet. Der udtrykkes stor tilfredshed fra de aktive.

Der er samtidigt et betydeligt behov for flere  trænere. Forældre er forsøgt inddraget i højere  grad. Der har været en kursusdag for de forældre der er med i træningen for at klæde dem på.  Det bliver også en udfordring at Marianne stopper som træner selv om Rene Kristensen og Janne Holst har overtaget henholdsvis Kap 3 og et turhold og der er ved at være en aftale om Mariannes 3 hold. Det bliver det et stort savn i trænergruppen at Marianne stopper.

Der bliver holdt møde i Kap for at finde løsninger i forhold til trænersituationen.

Husudvalg

Karsten orienterer om at fliserne bliver rensede og der bliver støbt nye trin  ved indgangspartiet en af de nærmeste dage. Hækken bliver klippet inden for de nærmeste uger.

I forhold til opvaskemaskine kan Søren muligvis skaffe en brugt til 6000 kr der er betydeligt hurtigere end den nuværende. Det vedtages at han kan gå videre med det.

Karen Boel står for indkøb af Kaffe, opvaskemaskinetabs, afspændingsmiddel, salt til opvaskemaskine køkkenruller og toiletpapir. Dette er aftalt med BH rengøring.

Søren oplyser Thomas får forstærkning til reparationer af bådene, der er to nye på vej i reparationsgruppen. Det aftales at et epoxy kursus kan bevilliges.

Jes har haft kontakt med Nielsen og Nielsen og fået et overslag på arkitektudgifter. Overslaget ligger i den høje ende af det forventede men indeholder også mere end vi umiddelbart har behov for? Jes drøfter det med Karsten og vi vil bede om at undersøge om vi kan få en pris som kun indbefatter tegninger. Dette på baggrund af at det ikke er sikkert at vi får mulighed for at låne til byggeriet.

Formanden orienterer om:

Silkeborg Regattaen er på plads den 17 august. Stor anerkendelse  til Lars Damgård for planlægningsindsatsen.

Der er kommet ny regler ved svømning, der stilles krav om at der er kompetente livreddere til stede hvis svømningen skal afvikles. Peter vil skrive rundt til de personer, der står for svømmeholdene ( Tom,  og  Jytte Langhoff og Poul Helge Andersen fra polo)  og bestyrelsen vil sikre,  at der er aftaler som giver klar ansvarsfordeling til dem der står for livredning. Reglerne træder i kraft til nytår, men skal indarbejdes i efteråret.

Silkeborg ønsker at blive en elitekommune. Det gøres ved at stifte en forening som sammensættes af repræsentanter fra  7 klubber samt repræsentanter i kommunen. (fodbold, håndbold, mountinbike, roklub, orientering, golf og kajak.) Økonomien i projektet er ikke faldet endeligt på plads.

Tour de Gudenå

Der mangler ledere til Touren. Bestyrelsens medlemmer skal forsøge at prikke folk, der kan være kandidater. Vi kommer ofte lidt sent i gang. Peter vil spørge Bente om hun vil stå for informationsaften.

Gudenåkommiteen er i gang med at udkaste nye projekter. Man ønsker at starte nye initiativer.  På kajakfronten har foskajak været foreslået. Det skulle  udnytte nogle af strygene og give oplevelser til dem der vil have lidt mere skum og sprøjt.(Gudenåkommiteen består af de 7 kommuner som Gudenåen løber igennem.

Claus referer fra møde om Søsportens hus og Langsø idrætscenter. Der arbejdes nu på at få det fulde projekt gennemført. Der arbejdes med financieringen. Der er budgetseminar i august. Tidsperspektivet fortsat lidt usikkert.

Datoer

Klubmesterskab  og standerstrygning  søndag den 29 september