Referat fra bestyrelsesmøde 16. Maj 2013

Tilstede: Karsten, Søren, Claus, Marianne, Tom

Afbud: Peter

Materiel

Defekt trailer: På vej til regatta i Tyskland knækkede bærende konstruktion på gammel trailer (heldigvis ingen person eller båd skade). Traileren er skrottet. Vi har behovet for erstatning for denne trailer. Eliteudvalg undersøger udbud af trailere til 16-20 både og pris, og melder tilbage til bestyrelsen for beslutning om køb.

Kap

Fantastisk start på sæsonen med mange medaljer, landsholdsudtagelser og

stor opbakning fra forældre. Ved Brandenburger regatta formående vore roere at blande sig med de bedste tyske roere og ved Lübeck regatta vandt vi alt vi deltog i. Den store repræsentation på landshold giver udfordringer for både klubbens og de aktives økonomi. Tom arbejder på dialog med DKF omkring hvordan den økonomiske byrde for landsholdsdeltagelse kan lettes. 

Assistent trænere – Lars og Niklas bliver tilknyttet som assistenttrænere for Finn i Kraftcenter, 3 dage per uge samt deltagelse i regattaer. Finansieres via ekstra tilskud fra DKF til kraftcenter og U16 landstræner opgave, således der er balance ift vort budget. Tom forsøger at finde midler til træneruddannelse af Lars og Niklas.

Hus:

Rengøring: Klubben har modtaget tilbud på rengøring som ifm et sponsorat betyder at rengøringsopgaven i klubben kan løses for omtrent halv pris. Rengøringsopgaven overgår derfor pr 1. sep fra Leif Kristensen til BH Rengøring.

Byggeprojekt: Skov og naturstyrelse har anbefalet ok til projektet, og sendt det i høring. Kommer der ikke indsigelse i høringsperioden har vi tilladelse fra skov og naturstyrelse der gælder i 3 år. Jes har leveret tegninger til arkitektfirma (Nielsen og Nielsen) som vurderer hvad de skal have for at løse opgave

Rengøringsdagen: vellykket, god stemning og stor hjælpsomhed. 27 deltagere. Gentages i efteråret. Hvis der er ligeså stor tilslutning og alle små opgaver er noteret, kan blot 1 time gøre en stor forskel.

Køkken: Forældre råd har udtrykt at opvaskemaskine fungerer dårligt – den er langsom. Thomas R / forældreråd undersøger pris, størrelse og tilslutningskrav på opvaskemaskine der er væsentligt hurtigere end husholdningsmaskine. Beslutning derefter. 

Der har været situation hvor temperatur i køleskab var blevet forøget således at pølser til bl.a grillaften gik tabt. Vi formoder temperatur regulatoren er blevet ændret ved en fejl.   

Øvrigt

Silkeborg regatta – Kommune i gang med at planlægge hvad der kan gøres i Sølystparken inden regatta. Dog tvivlsomt hvor meget der kan nå at blive realiseret inden regatta, fordi næsten uanset hvad der skal gøres kræver det 4 uger høring ift søbeskyttelseslinie. Lars og Jes driver dette. 

Instruktionshold for 15-18 årige – Daniel har lavet plan for instruktion, som gennemføres.  Dog kommer deltagerne på Daniels instruktionshold for unge ikke op på de 100 km vi normalt kræver for frigivelsen. Søren og Thomas arbejder for at finde løsning på hvordan vi kan tilbyde dem der ikke vil kap et ”Tarzan” hold, med f.eks kajak, vægttræning og polo 2-3 gange per uge.

Økonomi. Pr 16. Maj er indbetalt kontingent for ca 2/3 af de udsendte indbetalingskort. Det er desværre i pagt med hvad vi har erfaret tidligere år. Vi rykker for restancer inden sommerferien.

Elektronisk klubblad. For kr 5000 pr år kan vi få elektronisk udsendt. Ok. Hvis stof til blad nr 4 kunne vi udsende nr 4 kun i elektronisk form, og ad den vej vurdere hvor mange der læser den elektroniske udgave. Finansieres via den øgede kontingent indtægt fra generalforsamlingens kontingentstigning.

Hjemmeside. Ny hjemmeside har 4-5000 sidevisninger pr uge. Feedback til siden varierer fra meget positiv til kritik. Ingen support på gl hjemmeside, Klaus S ønsker ikke at fortsætte. Dvs der skal findes andre løsninger på diverse tilmeldingssystemer og rostatistik på gammel hjemmeside. Søren / Claus N om ekstra intro kursus for motion/tur afd. Claus B aftaler m Claus N om bådplads ansøgning via hjemmeside. 

Næste møde: 20 juni 19.30