Referat fra bestyrelsesmødet d. 27. Feb 2013

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 27. februar 2013

Deltagere:       Peter Nyegaard, Søren Sloth, Claus Byskov, Karsten Bjørnholt, Poul Helge Andersen

(deltog i punkt 1), Søren Sørensen (deltog i punkt 2) og Marianne Hansen

Afbud:  Tom Faurschou

Referent:         Marianne Hansen

1.  Info om polo

Poul Helge informerede om Polo. Der er et ønske om at anskaffe tre polokajakker til de yngre nye poloroere. Det blev aftalt, at Polo kan anskaffe kajakkerne, så længe de holder sig inden for deres budget.

De penge, som poloholdet tjener på forskellige arrangementer fx polterabend, kan polo disponere over.

Polo kunne godt tænke sig, at polo blev et egentlig tilbud, som de unge kendte til. Det blev aftalt, at Poul Helge og Marianne taler sammen omkring et samarbejde ift. de børn, der ikke ønsker at ro kajak. Det blev også aftalt, at Poul Helge inviteres med til det næste trænermøde for at fortælle om poloafdelingens ønsker.

2. Bådpladser og maling af klubhuset

Søren Sørensen informerede om planlagte flytninger af børnekajakker og polokajakker.

Klubben har lavet et samarbejde med Silkeborg Kommune, Jobservice, hvor to personer pt. er i gang med at male klubben indvendig – vægge, dørkarme og døre. Der kommer en artikel i avisen omkring samarbejdet.

3. Finn Pape Fonden

Efter ønske fra Finn blev det besluttet, at Finn Pape Fonden nedlægges. Beløbet overføres til  eliteudvalgets budget.

4. Generalforsamling den 10. marts

Udvalgsberetningerne er næsten i hus. Marianne sørger for projector.

Claus fortalte, at udgifterne til vand, varme og lys er steget meget. 7% af vores omsætning i 2012 er gået til det varme vand, dvs. mere end 100.000 kr.

Klubbens lokaletilskud fra Silkeborg Kommune falder pga. større afdrag på lån.

5. Disciplinærsag

Der har været en disciplinærsag med et enkelt medlem. Sagen er håndteret af Eliteudvalget og bestyrelsen. Medlemmet har fået karantæne.

6. Bordet rundt

Har klubben en dopingpolitik? Det blev besluttet, at det tages op i Eliteudvalget. Bestyrelsen opfordrer til, at Eliteudvalget udarbejder en politik og videreformidler den til klubbens unge.

Der er pt. 75 unge i alderen 9-18 år på ventelisten, fordelt således:

Bestyrelsen godkendte indstillingen fra Eliteudvalget. Søren videreformidler beslutningen til breddeudvalget.

Vi er næsten færdig med den nye hjemmeside. Den går i luften den 22. marts 2013 J

Søsportens hus fylder en del i pressen pt. Måske sker der en fremrykning af projektet?

Breddeudvalget har en masse ture i støbeskeen. Til sommer arrangeres en tur til Bengtsfors i Sverige. Måske arrangeres der også en tur til Kroatien. Der er masser af aktiviteter. Også specielle ture for havkajakkerne.

Erstatningssag for de fire lette Escape er fortsat  uafklaret. Efter mødet faldt sagen på plads. Klubben får fire almindelige Escape og en K2 tur i stedet for de defekte både.

Der er et stort ønske om teknikkurser blandt motionisterne. Søren arbejder på at få teknikundervisningen organiseret og finde instruktører.

Det blev drøftet, om der er behov for en afdeling/hold for de roere, der ikke ønsker at være med på allerhøjeste eliteplan i klubben (dvs. kraftcenter/kap 1 niveau), men ønsker organiseret træning på et noget lavere niveau. Søren undersøger interessen og mulighederne for at etablere en sådan lille ’afdeling’ under Motion.

Næste møde: Aftales efter generalforsamlingen den 10. marts.