Rosporten får en million til bedre faciliteter i Sølystparken

Mandag d. 25. marts behandler Silkeborg Byråd som det 17. pkt på dagsordnen, en bevilling på en million kroner til at forbedre rammerne for at kunne afholde stævner i Sølystparken. Et meget vigtigt første skridt hen mod at vi i Silkeborg nu kan komme videre med at afvikle nationale, og på sigt måske også internationale, rostævner i byen. Bedst af alt må dog være at vi nu ser ud til at kunne komme igang med projektet, og som både Rune Kristensen og Elitechef Tom Faurschou sagde på generalforsamlingen, så er det her et meget vigtigt første skridt, og så må vi se hvad det kan udvikles til. Stort tillykke til alle dem der har arbejdet på at komme hertil, og god arbejdslyst med projektet.

Millionen forventes at skulle bruges til opførelsen af et dommertårn. En bro til isætning af både. El og vand bliver også etableret, samt bedre tilkørselsforhold til området.

Desuden undersøger man mulighederne for at købe en mobil tilskuertribune og toiletvogn(e).
Ved at gøre dem mobile kan man også anvende dem til andre arrangementer, f.eks. Jazz på Torvet, og mange andre muligheder. 

Stævnearrangør Lars Damgaard går rundt med et bredt smil, dels i glæde over at have modtaget DKF´s arrangørpokal for sin afvikling af DM Maraton og Silkeborg Regatta, dels i glæde over at kunne øjne meget bedre muligheder og faciliteter i Sølystparken.

På dette link kan du læse hele dagsordensteksten fra Silkeborg Kommunes nye hjemmeside:http://www.dagsordener.silkeborgkommune.dk/dagsordener+og+beslutninger+2013/byr%c3%a5det/2013/marts/25-03-2013+2643/17+-+nye+anl%c3%a6gsprojekter+til+2643