Generalforsamling den 10. marts kl 13.00 i klubhuset

Dagorden:

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, som er på valg:
 7. Formand/ bestyrelsesmedlem lige år.
 8. Administrationsansvarlig/ bestyrelsesmedlem ulige år.
 9. Kapchef/ bestyrelsesmedlem ulige år.
 10. Husansvarlig /bestyrelsesmedlem lige år.
 11. Motionschef/ bestyrelsesmedlem lige år.
 12. valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 13. Valg af revisor 1 ulige år.
 14. Valg af revisor 2 lige år.
 15. Eventuelt

Venlig hilsen Bestyrelsen

Til orientering jf. klubbens vedtægter m.v.:Stemmeret har, ved personligt fremmøde, ethvert passivt som aktivt medlem, der ikke er i kontingentrestance.

Forslag til drøftelse på generalforsamlingen skal være Bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Dagsorden, Bestyrelsens beretning (med indarbejdede-udvalgsberetninger), og indkomne forslag ophænges i klubhuset senest 7 dage før generalforsamlingen