eliteSilkeborg

Syv idrætsklubber har i fællesskab med Silkeborg Kommune og Team Danmark dannet foreningen eliteSilkeborg. Foreningen blev en realitet på den stiftende generalforsamling afholdt torsdag den 12. december 2013.  

Foreningen eliteSilkeborg har til formål at styrke og målrette talentudviklingen af unge talenter mellem 13-20 år. eliteSilkeborg vil skabe bedre rammer for at udvikle et talentmiljø på internationalt niveau, så de unge talenter bliver i stand til senere at præstere på seniorniveau, siger SIF Fodbolds talentchef Jesper Stüker, der har været talsmand for eliteSilkeborg i opstartsperioden. Næste skridt for foreningen er ansættelsen af en eliteidrætskonsulent. 

De syv idrætter der er tilknyttet eliteSilkeborg er: fodbold, håndbold, rosport, kajak, mountainbike, golf og orienteringsløb, som alle markerer Silkeborg inden for eliteidrætten. 

Flere ressourcer til klubberne
- Med eliteSilkeborg kan vi give klubberne et samlet ressourceløft på områder som fysioterapi, fysisk træning, mental træning og vejledning i kost og ernæring, så de største talenter indenfor hver enkelt idrætsgren får bedre mulighed for at vinde medaljer og mesterskaber til Silkeborg, siger Jesper Stüker. 

Initiativet til eliteSilkeborg er taget af Silkeborg Kommune på baggrund af kommunens udviklingsstrategi frem mod 2024, hvor byrådet ønsker, at eliteidrætten spiller en væsentlig rolle. 

- Eliteidrætten inspirerer og skaber oplevelser, som bidrager til et positivt omdømme og til at styrke fællesskabet og stoltheden i Silkeborg Kommune, siger borgmester Hanne Bæk Olsen. 

- Det nye samarbejde har til formål at skabe større opmærksomhed om eliteidrætten i Silkeborg Kommune, og gennem langsigtede og målrettede tiltag at løfte atleternes sportslige niveau inden for de sportsgrene, hvor Silkeborg i forvejen står stærkt på eliteplan. Vi ønsker at skabe et bedre og stærkere elitemiljø i Silkeborg, siger Hanne Bæk Olsen. 

Den nyvalgte bestyrelse for eliteSilkeborg består af: 
Fodbold Jesper Stüker Silkeborg IF fodbold 
Håndbold Jakob Andreasen Silkeborg-Voel KFUM 
Ro-sport Mogens Jessen Silkeborg Roklub 
Kajak Peter Nyegaard Jensen Silkeborg Kajakklub 
Mountainbike Frank Qvortrup Thygesen Mountainbike Klub Silkeborg 
Golf Mads Rugholm Silkeborg Ry Golfklub 
Orienteringssport Christian Biering Silkeborg Orienteringsklub 
Kommunen Frank Borch-Olsen Silkeborg Kommune 

Team Danmark har en observatørpost i bestyrelsen. På det konstituerende bestyrelsesmøde blev Jesper Stüker valgt som formand og Peter Nyegaard Jensen som næstformand. 

Samarbejdet er organiseret i en forening, som er åben for andre idrætsklubber, der har et ambitiøst og målrettet arbejde med sin ungdomselite i Silkeborg Kommune.

eliteSiulkeborg.jpg