Bestyrelsen bekymret for realiseringen af byrådets budgetbeslutning om Søsports anlæg Sølystparken

 Byrådet i Silkeborg har netop vedtaget at afsætte 4 mio. kr i 2014-2015 til et ”Søsports anlæg, Sølystparken, med offentligt tilgængelige lette omklædningsfaciliteter og faciliteter til søsport”. Den umiddelbare reaktion burde være glæde over dette, men der er desværre forhold omkring byrådets beslutning, som giver anledning til bekymring for om dette reelt rækker til at skabe nye faciliteter som kajakroere kan få glæde af indenfor perioden. 

Da andre af klubbens medlemmer  på klubbens hjemmeside og facebook side har udtrykt stor glæde over beslutningen, vil vi her kort redegøre for problemstillingerne i at realisere de faciliteter som budgettet lægger op til. 

Et projekt som beskrevet i budget aftalen kan næppe indpasses i lokalplan for området, som byrådet vedtog i 2011. Lokalplanen er udarbejdet således, at bygninger der kan opføres på området skal være i overensstemmelse med det skitseprojekt der er inkluderet i lokalplanen. Desuden, at hvis bygningerne etableres i etaper skal de første etaper indeholde de bygningsdele der opføres ud over vandet. Bygningsdele udover vandet som skitseret kan ikke realiseres indenfor et budget på 4 mio. kr. Derfor skal lokalplanen ændres. Den nuværende lokalplan var i proces over næsten 2 årig periode frem til 2011. 

Disse forhold omkring lokalplanen risikerer derfor at betyde, at selvom budget er bevilget, så kommer de næste 1-2 år til at handle om at tilvejebring grundlag for at komme i gang med opføre faciliteter i Sølystparken. 

Et sådant grundlag for at komme i gang var vi ellers kommet langt med. 

I løbet af 2013 fik Claus Byskov og Peter Nyegaard sammen med Silkeborg Roklub og Alderslyst Gymnastikforening skabt en alliance til et Søsportens Hus / Langsø Idrætscenter projekt, som kommunens kultur & fritidsforvaltning tog aktivt del i at udforme. Fokus var at skabe et idrætscenter som kunne favne tilstrækkeligt mange brugergrupper til at give aktivitet hele året. Byrådet var orienteret om dette fra starten af forløbet i Februar måned, og vi fik positive tilbagemeldinger fra bl.a. borgmesteren. Kultur og Fritidsudvalget indstillede på deres møde i Maj måned at gennemføre det foreslåede projekt i 3 etaper. Budgettet for realisering blev anslået til 16 mio. kr, men det var udformet så det havde interesse for større fonde således kommunen blot skulle bidrage med halvdelen. Dette er sædvane i projekter delvist finansieret af fonde. Lokale og Anlægsfonden inviterede i Juli måned til møde med Kultur og Fritidsforvaltning, foreninger og Laban Arkitekter. Det tegnede faktisk til, at vi endelig var på kommet på sporet af noget som der var bred opbakning til at realisere.  Samtidig gik Silkeborg Kommune i gang med at projektere den første etape af dette projekt. Byrådet havde afsat 1 mio kr til dette. Status på dette er, at kommunen nu er i gang med at etablere den parkeringsplads i Sølystparken som lokalplanen foreskriver skal etableres før eller sammen med det første byggeri på grunden.

Vi er i Silkeborg Kajakklubs bestyrelse ærgerlige over byrådets beslutning. Vi troede vi var tæt på at få skabt noget der ville give et løft til byen, Silkeborg Kajakklub og de øvrige foreninger. Der var håndgribelige handlinger fra Kultur og Fritidsforvaltningen. Vi har derfor svært ved finde begejstringen over byrådets beslutning. Frygten nærer for at de næste par år kommer til at gå med at udarbejde ny lokalplan, nye arkitekttegninger, og diskussioner om hvem der skal betale for driften når de kun er få faste brugere af faciliteterne.