Årets Helte i København

Sebastian Søndergaard, Morten Graversen og Nikolai Blach blev inviteret til prisuddeling på Rådhuspladsen i JP/Politikens Hus. 
Efter en fin velkomst af ansvarshavende chefredaktør på Jyllandsposten Jørn Mikkelsen, var der indbudt til en meget fin frokost. 
Efter indtagelse af frokost tog forhenværende politidirektør Hanne Bech Hansen ordet for at uddele prisen. 
Tilstede var også direktør i Trygfonden Gurli Martinussen. 
Alle nominerede blev een efter een kaldt op til Hanne Bech Hansen for at modtage et diplom, der viser og fortæller om deres gerning. 

årets helte prisuddeling.jpg

En dejlig oplevelse for drengene, da alle tre værter udtrykte stor beundring for vore drenges indsats.

Specielt een udtrykte at deres gerning nok var det der i bund og grund var ”Heltegerningen”. 

Unge mennesker, der i nuet griber til handling og tilsidesætter alt andet for at komme nødstedte til undsætning, som vedkommende udtrykte det. 
Da vinderen kåres udelukkende via de stemmer, der afgives på nettet, så blev resultatet som det blev.

Det skal dog også nævnes at kvinden der vandt, virkeligt også havde ydet en stor uselvisk indsats for børn i Indien. 

Ingen tvivl om at drengene fik sat både Silkeborg Kajakklub, men også kajaksporten generelt på kortet.
Alle tilstedeværende udtrykte stor respekt for det drengene havde gjort, men også det store klubarbejde, med at ”uddanne” roerne, så de magter disse pludselig situationer.  

Som Hanne Bech Hansen udtrykte det: ”De tre er super repræsentanter for elitesporten, og at man ved denne historie har fået endnu mere respekt for kajaksporten, og måden der trænes på i klubberne.