Bestyrelsen i Silkeborg Kajakklub består af

Formand: Rune Kristensen (telefon 24 88 39 45) kontakt
Økonomi: Vakant
Motion: Søren Slott (Telefon: 86 10 82 44) kontakt
Kap: Thomas Rask (Telefon: 30 46 04 31) kontakt
Polo: Poul Helge Andersen (Telefon: 5050 3311 ) kontakt
Hus: Carsten Vium Madsen (Telefon: 2668 8227 ) kontakt
Suppleant1: Kent Skovsager(4160 4184) kontakt
Suppleant2: Lene Rohde (5133 9424) Kontakt

 

Referater fra bestyrelsesmøder