Bestyrelsen i Silkeborg Kajakklub består af

Formand: Rune Kristensen (telefon 24 88 39 45) kontakt
Økonomi: Vakant
Motion: Søren Slott (Telefon: 86 10 82 44) kontakt
Kap: Thomas Rask (Telefon: 30 46 04 31) kontakt
Polo: Poul Helge Andersen (Telefon: ) kontakt
Hus: Carsten Vium Madsen (Telefon: ) kontakt
Suppleant1: Vakant
Suppleant2: Kent Skovsager

 

Referater fra bestyrelsesmøder